Contact

Stichting Doorns Belang
v/h DCAS
p/a Rembrandtstaete 17
3941 CS Doorn

E-mail: secretaris
KvK: 41177055
RSIN-nr: 0035 23 408

Subsidie aanvragen

De Stichting Doorns Belang kan projecten ondersteunen die een bijdrage leveren aan het algemeen belang van Doorn. Dat betekent dat in principe alle Doornse inwoners er gebruik van kunnen maken of dat het meerwaarde biedt aan de cultuurhistorische waarden of andere waarden van Doorn.

Procedure

Als u subsidie wilt aanvragen, moet u daarom helder maken wat uw project precies inhoudt en wat het bijdraagt aan het algemeen belang van Doorn. Voor het aanvragen van een financiële bijdrage kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen. Zodra dit formulier bij de stichting binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw aanvraag behandeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Dan wordt besloten of SDB uw aanvraag wel of niet kan inwilligen. SDB koppelt het besluit daarna zo snel mogelijk aan u terug. Ook krijgt u dan informatie over de verdere afhandeling.

Downloads: