Contact

Stichting Doorns Belang
v/h DCAS
p/a Rembrandtstaete 17
3941 CS Doorn

E-mail: secretaris
KvK: 41177055
RSIN-nr: 0035 23 408

Over ons

De Stichting Doorns Belang (SDB) is ontstaan in 2007 als opvolger van de Doornse Centrale Antenne Stichting (DCAS). DCAS exploiteerde een centrale antenne inrichting in Doorn die per 1 juli 2006 is verkocht. Na de verkoop is besloten het vermogen te gaan gebruiken voor het algemeen belang van Doorn. Hiervoor zijn de statuten op 26 november 2007 gewijzigd en veranderde de naam. In maart 2015 is een aantal artikelen van de statuten aangepast.

De doelstelling van de stichting is het ondersteunen, bijstaan, financieren, ontwikkelen en/of promoten van projecten en dergelijke die het algemeen belang van de Doornse gemeenschap in de breedste zin van het woord dienen. Anders gezegd, alle ingezetenen van Doorn moeten er in principe gebruik van kunnen maken en/of het gaat om het bewaren en/of versterken van de cultuurhistorische waarden of andere waarden van Doorn.

Het vermogen van Stichting Doorns Belang moet intact blijven. Het mag niet groeien, maar ook niet minder worden. Het vermogen wordt op allerlei manieren belegd, zodat SDB met de opbrengsten projecten kan financieren.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Doorns Belang bestaat uit de volgende personen:

  • Chris Kraan (voorzitter)
  • Marjoke Limpens-Timmer (secretaris)
  • Wim Jansen (penningmeester)
  • Willem van der Heijden

De bestuursleden hebben recht op een vacatievergoeding passend binnen de ANBI-regels en zoals ook vermeld in artikel 3 lid 8 van de statuten. De bestuursleden kunnen hier individueel van afzien.

Wilt u meer weten over de Stichting Doorns Belang? Download dan ons beleidsplan.